ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ EQUINOXE

Οι εξωτερικές περσίδες σκίασης είναι προϊόντα προηγμένης τεχνολογίας. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Χρησιμοποιούνται με επιτυχία τόσο σε νέες κατασκευές όσο και σε ανακαινήσεις. Συνδιάζονται με τα περισσότερα δομικά υλικά. Η χρησιμοποίηση των εξωτερικών συστημάτων σκίασης υπερτερεί έναντι των εσωτερικών, εξασφαλίζοντας έλεγχο της ηλιακής ακτινοβολίας και βελτίωση του φυσικού φωτισμού στους εσωτερικούς χώρους, χωρίς κίνδυνο υπερθέρμανσης. Η εταιρία ΚΤΙΡΙΟ παρέχει τη δυνατότητα κατασκευής συστημάτων περσίδων με διαφορετικούς τύπους  προφίλ, τρόπων στήριξης και χειρισμών.