Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική

O ήλιος είναι πηγή ζωής και αστείρευτης ενέργειας για τον πλανήτη μας.

Το φως αποτελεί το κύριο μέσο με το οποίο ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται  το περιβάλλον του και θα πρέπει να αξιολογείται πρωταρχικά με βάση την δημιουργία θετικών συναισθημάτων στους χρήστες ενός χώρου.Ο φωτισμός των κτιρίων καθορίζεται από το κλίμα ,την αρχιτεκτονική και την χωροθέτηση των ανοιγμάτων και των δραστηριοτήτων μέσα στο κτίριο. Έχει αποδειχθεί ότι σε μακρές χρονικά εργασιακές περιόδους , η βιολογική κούραση περιορίζεται όταν υπάρχει η δυνατότητα θέας του εξωτερικού περιβάλλοντος μέσω των παραθύρων.

Η αύξηση της περιβαλλοντικής συνείδησης σε συνδυασμό με την ανάγκη εξοικονόμησης ενέργειας με την χρήση των αρχών του βιοκλιματικού σχεδιασμού οδήγησαν τα τελευταία χρόνια στη χρησιμοποίηση εξωτερικών συστημάτων σκίασης που εξασφαλίζουν την ρύθμιση του εισερχόμενου φωτός, τον έλεγχο της εσωτερικής θερμοκρασίας, την μείωση των απαιτούμενων ψυκτικών φορτίων με αποτέλεσμα την δημιουργία ιδανικότερων συνθηκών διαβίωσης